info@pm.unida.ac.id
info@pm.unida.ac.id
March 31, 2021

Day

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB UNIDA GONTOR Dalam hal tawassul, terjadi banyak perdebatan diantara kalangan banyak orang, terdapat pendapat yang membolehkan tawassul dan ada juga pendapat yang tidak membolehkannya. Assabakiy Asy Syafi’i lebih kepada membolehkan Tawassul kepada Nabi Muhammad saw, secara Ijma’. Dan bahwasanya tidak ada satupun yang menginkari pendapat ini dari kalangan salaf dan khalaf,...
Read More